Syn výrazně pokročil, což je znát především na výslovnosti, slovní zásobě a porozumění. Není to pouze náš dojem, měl velmi dobré hodnocení i na kurzu v Anglii.  Za nejpřínosnější na programu považuji kontinuitu – je to pravidelná, dlouhodobá součást výuky. Samozřejmě je znát pětiletý kontakt s rodilým mluvčím.